Vragen en antwoorden

Wat zijn de tarieven van POCT?

CRP
Het actuele tarief vindt u op hier. In het tarievenoverzicht kunt u zoeken op CRP. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Bij deze kosten komen nog bijkomende kosten bijvoorbeeld orderkosten. De zorgverzekeraar bepaald welke kosten vergoed worden.

Hoe verloopt de declaratie van POCT?

De uitslag van POC-testen worden als laboratoriumuitslag verstuurd naar het HIS van de aanvrager. Vervolgens declareert Saltro de test bij de zorgverzekeraar. Voor de patiënt betekent dit dat de kosten verrekend worden met het eigen risico.

Wat betekent een onstabiele blanco melding bij de CRP-POCT analyser?

Bij een onstabiele blanco melding kan het zijn dat de analyser nog niet klaar is met de blancometing. U kunt dan gewoon weer de cuvet opnieuw aanbieden, vaak gaat het dan wel goed. Zie handleiding QuikRead go analyser hoofdstuk 2 blz 90 op de instructie-pagina.

Met Het Praktijklab:


  • brengt u zorg dichtbij de patiënt
  • krijgt u direct de uitslag van een test waardoor u effectiever kunt behandelen
  • hebben patiënten sneller duidelijkheid over hun gezondheid
  • voldoet u aan de nieuwste kwaliteitseisen POCT