Scholing

Saltro ondersteunt uw praktijk op alle mogelijke manieren als u gaat werken met Het Praktijklab. We zorgen niet alleen voor installatie van de apparatuur, voor onderzoek en technisch en medisch advies, maar ook voor uitleg, training en scholing.

Scholing aanvragers/huisartsen

Voor CRP-POCT gebruik in de huisartsenpraktijk zijn er sinds 1 juli 2015 kwaliteitsrichtlijnen (NHG/NVKC/NVMM/SAN). Saltro stelt als kwaliteitseis dat alle huisartsen die gaan werken met CRP-POCT, voor plaatsing van de analyser deelnemen aan de kosteloze, NHG-geaccrediteerde nascholing (1 punt) op www.acutehoest.nl.

Deze scholing sluit aan op de NHG-Standaard ‘Acuut hoesten’. De training besteedt aandacht aan principes van rationele diagnostiek, indicaties voor het gebruik van de CRP-test, interpretatie van de testuitslagen, de praktische werkwijze in de praktijk en adequate communicatieve vaardigheden in de praktijk (Hopstaken et al., 2012).

Na het volgen van de scholing, ontvangt u een bevestigingse-mail. Saltro ontvangt graag een kopie van deze bevestiging op het e-mailadres hetpraktijklab@saltro.nl.

Scholing gebruikers

Op het moment dat Saltro de POCT-analyser (CRP- Glucose- en Hemoglobine-POCT) komt installeren bij uw praktijk wordt er tegelijkertijd een training gegeven aan de gebruikers van de analyser. De training bevat informatie over de juiste uitvoering van de test, de werking van het apparaat, het bewaren van de materialen, onderhoud et cetera. Na het bijwonen van deze training ontvangt de gebruiker een certificaat. We werken met het principe ‘teach the teacher’. Een medewerker van de praktijk wordt zodanig getraind dat deze andere medewerkers kan trainen en (her-)certificeren.

Om de kwaliteit van de uitvoering van de POC testen te kunnen bewaken, dient het certificaat na twee jaar weer verlengd te worden. Dat gebeurt op basis van e-learning. De gebruiker ontvangt ongeveer drie maanden voor het verlopen van het certificaat een e-mail met daarin de vraag om de e-learning module te volgen. De module is benaderbaar via een link. Nadat de module met goed gevolg is afgerond, wordt het certificaat automatisch verlengd voor een periode van twee jaar. De gebruiker krijgt meerdere mogelijkheden om te slagen voor de toets.

Voor het volgen van de e-learning module is het noodzakelijk dat Saltro van elke gebruiker een uniek e-mailadres heeft. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van een algemeen e-mailadres van de huisartsenpraktijk.

Teach the teacher

Het principe ‘teach the teacher’ houdt in dat iedere praktijk een vast contactpersoon (1 à 2 personen) heeft voor POCT. Deze contactpersoon, de Teacher, heeft de volgende taken:

 • Inwerken en bevoegd verklaren van nieuwe collega’s op POCT.
   

  Na de installatie van de POCT-analyser en het verzorgen van een training op locatie door Saltro gebeurt het regelmatig dat er nog meer medewerkers uit uw praktijk ingewerkt dienen te worden op POCT. Om hiervoor niet afhankelijk te zijn van Saltro heeft de Teacher de bevoegdheid om collega’s in te werken. Saltro kan hierbij ondersteunen.

 • Aanspreekpunt voor installatie en koppeling POCT-analyser (aanwezig bij instructie).
   

  De POCT-analyser wordt door een externe ICT-partner (in opdracht van Saltro) geïnstalleerd en gekoppeld aan ons laboratorium- en kwaliteitssysteem. Tijdens de installatie wordt de nieuwe werkwijze uitgelegd. De Teacher, die de uitleg ontvangt, verzorgt de verdere instructie binnen de praktijk. Hierdoor is het niet nodig dat alle gebruikers van de praktijk aanwezig zijn bij de installatie. Wel zo efficiënt!

Met Het Praktijklab:


 • brengt u zorg dichtbij de patiënt
 • krijgt u direct de uitslag van een test waardoor u effectiever kunt behandelen
 • hebben patiënten sneller duidelijkheid over hun gezondheid
 • voldoet u aan de nieuwste kwaliteitseisen POCT